interration

registrering av en virtuell värld som juridisk person. – Benämningen interration föreslogs 2013 av den amerikanske forskaren Edward Castranova (edwardcastranova.com), som anser att virtuella världar bör kunna jämställas med företag (se denna länk). – Ordet interration (in+terra – att göra till jord / land) anspelar på engelska incorporation (bolagsbildande, bokstavligen: att göra till kropp, alltså till vad som på svenska kallas för en juridisk person).

[juridik] [virtuell verklighet] [ändrad 29 augusti 2020]