interweb

eller interwebz – sarkastisk sammanblandning av internet och webben. En gliring åt nybörjare som inte vet skillnaden.

[jargong] [ändrad 5 mars 2018]