intexticated

”SMS-påverkad” – om bilförare: så upptagna med att skriva och läsa SMS att de är trafikfarliga. Ordlek på texting och intoxicated (påverkad). – Se också DWT, driving while texting.

[bilar] [jargong] [meddelanden] [ändrad 26 oktober 2017]