inventory management

  1. – allmänt: lagerstyrning;
  2. – datorprogram för inventering av hård- och mjukvara i ett nätverk. Kontrollerar bland annat vilken utrustning som är ansluten, vilka program som är installerade, vilka program som saknar licens och vilka program som är olämpliga och bör tas bort.

[företag och ekonomi] [nätverk] [ändrad 18 januari 2018]