inventory

  1. lager – råmaterial och annat som förbrukas under produktionen, påbörjade produkter och färdiga produkter. (Raw materials, goods in process och finished goods.) I formella sammanhang: inventory and stock on hand (amerikansk engelska);
  2. inventarieförteckning, inventarier. – Se också asset.

[företag och ekonomi] [innovation och produktion] [transport och logistik] [ändrad 5 december 2019]