Io.js

tidigare förgrening av Node.js. (En plattform för utveckling och körning av server­pro­gram.) Io.js startades 2014 av bland andra Fedor Indutny (darksi.de) på grund av missnöje med att Node.js utvecklades för långsamt. Men året efter, 2015, återförenades de två grenarna under namnet Node.js. – Mer om Node.js på GitHub – se länk.

[systemutveckling] [ändrad 4 april 2017]