IPSO

IP for smart objects – ett system för att förse små enkla före­mål med tråd­lös datakommunikation, baserad på internetprotokollet IP. En tak­lampa ska till exempel kunna tändas och släckas med en tråd­lös strömbrytare, eller från en smart mobil. Sensorer för mätning och övervakning ska kunna kommunicera utan att man be­höver dra tråd. Objekten ska både kunna kommunicera med varandra och med ”vanliga” it‑system. – Se sakernas inter­net. – Se också branschorganisationen IPSO Alliance, numera del av OMA SpecWorks.

[förkortningar på I] [smarta hemmet] [ändrad 31 augusti 2020]

Dagens ord: 2018-11-09