iscensättningsserver

(staging server)server för testning av webbsidor innan de publiceras. En iscensättningsserver har samma egenskaper som en webbserver, förutom att den inte publicerar webbsidorna på webben. De visas bara för pro­gram­­me­ra­ren, som vill kunna förvissa sig om att sidan ser ut och fungerar som den ska.

[webbpublicering] [3 april 2017]