ISO/IEC 8859-12

en aldrig införd men planerad standard för kodning av det indiska devanagari-alfabetet (som används bland annat i sanskrit och hindi). Kodning av devanagari definieras däremot i Unicode. – Mer i Wikipedia.

[aldrig realiserad] [iso] [tecken] [ändrad 16 december 2019]