Java EE

Java Platform, Enterprise Edition – ett system för programutveckling i Java för tunga datorsystem i storföretag, utvecklat av Sun†, som sedan dess har uppgått i Oracle. Tidigare känt som Java 2 Enterprise Edition eller J2EE.

[java] [ändrad 16 oktober 2018]