Java ME

Java Platform, Micro Edition – en uppsättning program som gör det möjligt att köra javaprogram i små handhållna apparater som mobiltelefoner och handdatorer, i smartkort och konsumentelektronik. Utvecklat av Sun, numera del av Oracle. Tidigare känt som Java 2, Micro Platform Edition eller J2ME.