journalförande filsystem

(journaling file system) – filsystem som prickar av alla förändringar i en journal (logg) när det genom­för dem i själva filsystemet. – Syftet är att skydda filsystemet mot fel som uppstår vid krascher och strömavbrott. Varje åtgärd i ett filsystem består av flera steg, och vid ett plötsligt avbrott kan några av stegen vara klara, men inte alla. Det kan till exempel leda till att filsystemet tror att en fil är sparad, trots att den inte är det. Med ett journalförande filsystem är det enklare att kontrollera att allt är som det ska.

[filer] [it-säkerhet] [ändrad 10 maj 2018]

Dagens ord: 2018-05-10