kantutjämning

(anti-aliasing) – minskning av intrycket av kantig­het (blockig­het) i bokstäver och bild­­konturer i di­gi­tal bild­be­hand­ling. – Kantig­­heten beror på att tecknen eller formerna är upp­byggda av bild­punkter  i ett rätvinkligt rutnät. Detta märks på alla linjer som inte är våg­räta eller lod­räta. Ju mindre figur, desto på­tag­­ligare blir effekten (i för­hållan­de till fi­gurens stor­lek), och om man för­storar en liten figur märks effekten ännu mer. (Se jaggies.) – Vid kantutjämning mot­verkas intrycket av kantig­het genom att ett program på lämp­­liga ställen (i ”vecken” på sicksacklinjerna) lägger in bildpunkter med en färgton som är en bland­ning av figurens och omgivningens färg. – Vektoriserade digitala be­skriv­­ningar av tecken och bilder har mindre problem med kantig­het än så kallade bit­­­map­pade bilder. – Läs också om RGB-interpolering.

[bildbehandling] [ändrad 24 januari 2018]

Dagens ord: 2014-10-11