RGB-interpolering

(demosaicking) – borttagande av det fina rut­­mönster som upp­står när digital­­­kameror tar färg­­­bilder. (Se blockig­het.) – De­mo­saicking görs vanligen auto­­ma­tiskt i kameran, så­vida foto­grafen inte tar ut bilderna i filfor­matet RAW. – En digital­­kamera kan egentligen inte ta färgbilder, bara svartvita bilder. Färgbilder skapas med hjälp av en färgfiltermatris. En bild som tagits på det sättet ser i för­­sto­ring ut som en mosaik av små röda, gröna och blå rutor (se RGB) – inga andra färger. Bilden ser vanligt­­vis ändå accep­ta­bel ut, men det kan upp­stå oöns­kade effekter eftersom varje bildpunkt har bara en av de tre färgerna, inga nyanser. För att ge bättre resultat har kameran ett pro­gram som till­­delar varje bild­punkt en mer nyan­se­rad kulör som är (kan vara) samman­­satt av rött, grönt och blått. Detta görs med en pro­­cess som för varje bild­­punkt tar hän­syn till färg­värdet hos de närmaste grannarna. Man tar alltså bort mosaiken, därav det engelska ordet de­­mosaicking (också stavat demosaicing). Funk­tionen är inbyggd i digital­­kameror, men om man tar ut bilderna i fil­­formatet RAW får man, om man vill, själv ta bort mosaikeffekten med ett lämpligt bildbehand­lings­­program. – Läs också om kantutjämning.

[bildbehandling] [foto] [ändrad 12 september 2020]

Dagens ord: 2015-08-18