RGB-interpolering

(demosaicking) – borttagande av det fina rut­­mönster som upp­står när digital­­­kameror tar färg­­­bilder. (Se blockig­het.) – De­mo­saicking görs vanligen auto­­ma­tiskt i kameran, så­vida foto­grafen inte tar ut bilderna i fil­­for­matet RAW. – En digital­­kamera tar nämligen färg­­bilder med hjälp av en färg­­filter­­matris. En bild som tagits på det sättet ser i för­­sto­ring ut som en mosaik av små röda, gröna och blå rutor inga andra färger. Bilden ser van­ligt­­vis ändå accep­ta­bel ut, men det kan upp­stå oöns­kade effekter efter­­som varje bild­­punkt har bara en av de tre färgerna, inga nyanser. För att ge bättre resultat har kameran ett pro­gram som till­­delar varje bild­punkt en mer nyan­se­rad kulör som är (kan vara) samman­­satt av rött, grönt och blått. Detta görs med en pro­­cess som för varje bild­­punkt tar hän­syn till färg­värdet hos de närmaste grannarna. Man tar alltså bort mosaiken, därav det engelska ordet de­­mosaicking (också stavat demosaicing). Funk­tionen är in­byggd i digital­­kameror, men om man tar ut bilderna i fil­­formatet RAW får man, om man vill, själv ta bort mosaik­­effekten med ett lämpligt bild­­behand­lings­­program. – Läs också om kant­­ut­jäm­ning.

[bildbehandling] [foto] [ändrad 18 september 2017]

Dagens ord: 2015-08-18