blockighet

(blocking) – fackterm för de typiska trapp­stegs­liknande konturer som uppstår i digitala bilder eller tecken när de visas med för låg upp­lösning eller i stark för­storing. Bilden verkar vara sammansatt av Lego­bitar. Det är en typ av vikning. Kallas ofta för pixling eller pixelering. Effekten mot­verkas med kantutjämning. – Se Optik­­säll­­skapets ord­lista (pdf), sidan 13. – Se också aliasing, RGB‑interpo­le­ring och jaggies. – Blocking dis­tortionblockighetsstör­ning.

[bildbehandling] [ändrad 15 september 2018]