tecken

(sign) – skriven, tecknad eller tryckt figur som används i skrift – bokstäver, siffror, skiljetecken och andra symboler. Även ordmellanrum och andra blanka tecken är tecken, eftersom de betyder något (nytt ord, nytt stycke). När det gäller den systematiska beskrivningen av tecken, till exempel för kodning i datorprogram, skiljer man mellan karaktär (tecknets betydelse) och glyf (tecknets form). – I mer allmän innebörd är tecken alla slags figurer, bilder, ljud och händelser, vare sig de är skapade av människor eller naturliga fenomen, som har en betydelse för den som kan tolka dem.

[tecken] [ändrad 12 oktober 2018]