kassa

kontanter som en organisation har direkt tillgängliga samt checkar, postväxlar, utbetalningskort och liknande, ställda på organisationen. – Kassa och bank inbegriper dessutom tillgångar som finns på bank och kan tas ut när som helst genom uttag över disk, check, girering eller kontokortsbetalning. – Andra likvida medel är kortfristiga penningplaceringar som kan lösas in med kort varsel till ett fast värde, eventuellt med mindre förändringar. – Se också likviditet. – På engelska talar man i bokslut om cash and cash equivalents.

[företag och ekonomi] [17 november 2018]