likviditet

betalningsförmåga, i synnerhet: kortsiktig betalningsförmåga – en organisations förmåga att betala räkningar och andra utbetalningar i tid. – Även ett företag med god ekonomi på lång sikt kan ha problem med likviditeten, till exempel ett företag som säljer mycket dyra produkter med långa mellanrum. (Jämför med en löntagares likviditet den 24:e i månaden.) – En likviditetsbudget är en budget som är utformad för att organisationen ska klara sina utbetalningar i tid; eventuellt tar organisationen upp lån för att klara förutsedda svackor. – Att hålla sig likvid är att se till att ha likvida medel (pengar i kassan) för löpande utlägg; uttrycket ”att hålla sig flytande” anspelar på det. – På engelska: liquidity. – Jämför med likvidation.

[företag och ekonomi] [ändrad 17 november 2018]