namnhantering

(naming) – namngivning av användare, filer, datorer och andra resurser i ett it-system. – Namngivning är till för att namn ska bli entydiga och sökbara, så att de kan fungera i en katalogtjänst, där de knyts till en adress i systemet. Namnhante­ring och katalogtjänster hör nära samman och är ofta ett samlat system (naming and directory service). – De namn som används i namnhantering är ord och namn i det natur­liga språket, men namnen måste ofta, som i e‑postadresser, anpassas till teknikens krav: om det finns två Maria Johans­son måste datorn kunna skilja dem åt.

[identitet] [it-system] [ändrad 7 november 2021]