namnhantering

(naming) – namngivning av användare, filer, datorer och andra resurser i ett it-system. – Syftet är att namnen ska bli en­tydiga och sökbara, så att de kan fungera i en katalog­tjänst, där de knyts till en adress i systemet. – Namn­hante­ring och katalog­tjänster hör nära samman och är ofta ett samlat system (naming and directory service). – De namn som används i namn­han­te­ring bygger på ord och namn i det natur­liga språket, men namnen måste ofta, som i e-post­adresser, anpassas till teknikens krav. Om det finns två Maria Johans­son måste datorn kunna skilja dem åt.