Directory services markup language

(DSML) – ett XML‑baserat språk för beskrivning och hantering av katalogtjänster. Version 2 av DSML fastställdes 2002 som standard av samarbetsorganisationen OASIS. – Se OASIS webbsidor.

[nätverk] [xml] [ändrad 28 februari 2018]