keepsake password

ironiskt: lösen­ord som inne­håller ord eller namn som har personlig be­tydelse för ägaren.

Dagens ord: 2014-12-11