unified extensible firmware interface

(UEFI) – en speci­fikation för gräns­snittet mellan en dators operativsystem och datorns fasta program (firmware). UEFI har ersatt EFI, som i sin tur ersatte BIOS. (Vanligtvis kan UEFI vid behov också hantera BIOS och EFI.) – UEFI hanterar två huvuduppgifter:

  1. – att starta datorn (”boota”). Datorn kan ju inte starta sig själv genom att ladda in program från hårddisken (eller från SSD), eftersom hårddisken inte är igång när man startar datorn. Det krävs särskilda anordningar – jämför med startmotorn på en bensinbil (se också bootstrap). UEFI ger kortare starttid än BIOS, och är anpassat till moderna datorer. Det är också utformat för att passa till alla operativsystem och tekniska plattformar;
  2. – olika funktioner när datorn är i gång, till exempel hantering av tid, grafikkort, partitionering av hårddiskar.

– Läs mer om UEFI på samarbetsorganisationen UEFI Forums webb­­plats uefi.org.

[datorer] [it-system] [ändrad 29 juli 2020]

synkron

styrd av samma klocka. – Synkrona processer, till exempel synkron dataöverföring, styrs av en gemensam klocka eller genom att båda parter inväntar på förhand överenskomna händelser. De flesta datorprocessorer är synkrona, det vill säga att komponenterna i processorn arbetar i takt med processorns klocka. Detta underlättar samordningen av processorns arbete, men kan vara ineffektivt, eftersom de snabba delarna av processorn ägnar en stor del av sin tid åt att vänta på klockan. I snabba processorer med invecklad kretsdragning är det dessutom fysiskt omöjligt att ge alla komponenter exakt samma tid, eftersom impulsen från klockan behöver olika lång tid för att nå olika delar av processorn. Det kommer därför allt fler asynkrona processorer. – När det gäller datakommunikation har synkron kommunikation länge varit omodernt, men det börjar bli intressant för direktsändning av digitalt ljud och video över internet. – Skillnaden mellan orden synkron och synkroniserad är att synkron betyder att två händelseförlopp följer samma klocka, medan synkroniserad betyder att två klockor är inställda så att de visar samma tid.

[datakommunikation] [datorns konstruktion] [processorer] [ändrad 14 november 2018]

stepless frequency selection

(SFS) – steglöst frekvensval – möjlighet att ställa in frekvensen för systembussen i en dator inom ett stort intervall. Beteckningen ”steglös” är inte korrekt, eftersom man bara kan ställa in frekvensen i hela megahertz, inte i mellanlägen. – SFS är populärt bland avancerade persondatoranvändare som vill trimma sina datorer. Det finns speciella moderkort med SFS att köpa.

[datorns konstruktion] [ändrad 20 januari 2016]