koddelning

teknik för att låta flera telefonsamtal dela på samma förbindelse (multiplex). Koddelning, CDMA, används i 3g‑telefoni för att flera samtal samtidigt ska kunna använda samma radiofrekvens (i själva verket ett band av frekvenser runt grundfrekvensen). Varje telefonsamtal delas upp i småbitar som sprids ut över olika delfrekvenser och sätts ihop hos mottagaren. Småbitarna identifieras av sifferserier. Tekniken gör det möjligt att utnyttja nätet mer effektivt än med tekniker som frekvensdelning eller GSM‑nätets tidsdelning. En anledning är att koddelning inte sänder tystnad – när det är paus i en lur blir det därför mer utrymme över åt dem som pratar. Så är det inte i GSM. Tekniken gör det också lätt att hålla i sär samtalen. – Koddelning utvecklades från början för att försvåra avlyssning. – På engelska: code division.

[mobilt] [ändrad 15 oktober 2018]