kodlös

  1. – om programmering: utan användning av programkod. Man programmerar genom att kombinera färdigskrivna block av kod. Programmets struktur anges med grafiska verktyg;
  2. – om kontokort: som man kan betala med utan att ange PIN. Vanligtvis är detta bara möjligt för mindre belopp, ofta högst 200 kronor.

– På engelska: codeless.

[betalningar] [programmering] [19 januari 2019]