kompromettera

(compromise) – i it-säkerhet: att göra en attack mot ett it-system så att det sedan inte längre kan anses säkert. Ägaren vet då, eller kan åtminstone inte utesluta, att infor­ma­tion har stulits eller ändrats, att skyddsfunktioner har satts ur spel eller att systemets funktion har skadats. (Ob­­ser­vera att engelska to compromise också kan betyda att kom­pro­missa.)

[it-säkerhet] [ändrad 19 juni 2019]

Dagens ord: 2015-07-11