kompromettera

(compromise) – i it-säkerhet: begå intrång i ett it-system så att det sedan inte längre kan anses säkert. Ägaren vet då, eller kan åtminstone inte utesluta, att infor­ma­tion har ändrats, att skydds­­åtgärder har satts ur spel eller att systemets funktion har skadats. (Ob­­ser­vera att engelska compro­mise också kan betyda ’kom­pro­missa’.)

Dagens ord: 2015-07-11