kompromettering

  1. – (compromise) – i it-säkerhet: det att ett it-system efter en attack inte kan anses säkert. Det har komprometterats. Ägaren vet då, eller kan åtminstone inte utesluta, att information har stulits eller ändrats, att skyddsfunktioner har satts ur spel eller att systemets funktion har skadats. (Ob­­ser­vera att engelska compromise också kan betyda kom­pro­miss.)
  2. – information eller händelse som får en person eller organisation att framstå som ohederlig eller opålitlig.

[it-säkerhet] [ändrad 31 mars 2020]

Dagens ord: 2015-07-11