konsolidering

på svenska: förbättring av bokslutet (på tillåtet sätt); det att något görs starkare genom förbättring av den inre strukturen; även: samman­slagning. – Att kon­so­li­dera ett företag kan vara att stärka dess ekonomi genom att realisera um­bär­liga tillgångar för att betala skulder. Det är inte alltid samma sak som engelska consolidation, som för det mesta kan översättas med sammanslagning. – Konsoliderat bokslut är detsamma som koncernbokslut.

[företag och ekonomi] [språktips] [ändrad 8 april 2020]