kontakt med barn i sexuellt syfte ⇢

– ett brott enligt svensk lag – se gromning.

[barn] [lagar]