kontinuerlig integrering

i systemutveckling: sammanslagning av utvecklarnas avsnitt av det program de arbetar med till en gemensam central version flera gånger om dagen för testning och utvärdering. – Syftet med kontinuerlig integrering är att problem som kan uppstå när olika utvecklares arbete kombineras ska upptäckas och rättas till så tidigt som möjligt. – Kontinuerlig integrering föreslogs redan 1991 av systemutvecklingsgurun Grady Booch. Det förekommer nu ofta tillsammans med kontinuerlig leverans i kombinationen CI/CD (continuous integration / continuous delivery).

[systemutveckling] [ändrad 27 augusti 2021]

Dagens ord: 2019-09-11