kvarhängande behörigheter

(entitlement creep)behörigheter som åtkomst till it‑resurser, förmåner och annat som genom förbiseende följer med när någon byter arbetsuppgift. De gamla behörigheterna och förmånerna är inte nödvändigtvis knutna till den nya arbets­upp­giften. I värsta fall kan kvarhängande behörig­heter följa med vid flera byten.

[arbetsmarknad] [it-system] [it-säkerhet] [ändrad 10 april 2017]

Dagens ord: 2017-02-11