kvitta

  1. – försvenskning av quit (avsluta). Ofta betyder det att stänga av datorn, se monsterkvitta;
  2. – jämna ut skulder och fordringar mellan två eller flera parter. Om du är skyldig mig femtio kronor och jag är skyldig dig hundra kronor så kvittar jag skulden om jag ger dig en femtiolapp. – I riksdagen talar man om kvittning när de politiska blocken kommer överens om att lika många från vardera blocket ska utebli från en omröstning.

[jargong] [språktips] [ändrad 9 oktober 2018]