quit

avsluta – stänga av ett program på ett ordnat sätt. På engelska används termen quitMacintosh, men i Windows heter det exit. På Mac används kortkommandot ⌘-q. – Försvenskningen kvitta förekommer ibland, men rekommenderas inte. – Se också rage quit.

[användargränssnitt] [ändrad 9 oktober 2018]