länkaggregering

(link aggregation) – användning av flera kommunikationslinjer samtidigt och för samma meddelanden för att höja kapaciteten och minska risken för avbrott. Kallas ibland, något förvillande, för trunk – vilket egentligen är raka motsatsen. Standarden för link aggregation på ethernet heter IEEE 802.3 ad. (Ordet länk står här för datalänk.)

[datakommunikation] [ändrad 2 december 2019]