datalänk

förbindelse för överföring av data mellan två datorer, i synnerhet om datorerna är långt ifrån varandra. En datalänk kan gå genom en ledning eller vara trådlös. Data kan passera genom flera noder i ett nätverk innan de når mottagaren: varje hopp från en nod till en annan är då en datalänk. En datalänk består dels av den tekniska utrustning som behövs, dels av ett protokoll för dataöverföringen. Kommunikationen kan gå i en riktning (simplex) eller gå i båda riktningarna (duplex). Datalänkar kallas ofta för bara länkar, och bör därför inte förväxlas med hyperlänkar. – Läs också om datalänklagret i OSI‑modellen.

[datakommunikation] [28 januari 2019]