lateral

lateral attack – i it-säkerhet: attack där angriparen skaffar sig tillgång till fler och fler resurser i det angripna nätverkets periferi. Attacken går i sidled. – Angriparen kan till exempel sträva efter att infektera mobiltelefoner, persondatorer eller skrivare. Detta till skillnad från att sträva efter att så snart som möjligt nå det angripna nätverkets centrum, alltså att infektera servrar och skaffa administratörsbefogenheter. – Fördelen, ur angriparens synvinkel, med laterala attacker är att det kan ta tid innan attacken upptäcks. Det beror på att it‑säkerhetssystem ofta är inriktade på nätverkets centrala delar. Laterala attacker kan också ge tillgång till information som är dåligt skyddad, men som kan vara användbar för angriparen. – På engelska också: lateral movement attack. – Ordet lateral finns på svenska och har synonymer som sidledes, horisontell och tvärgående. Det kommer av ett latinskt ord, latus, som betyder sida.

[attacker] [ändrad 30 mars 2023]

Dagens ord: 2020-01-12