Latin-5

informell benämning på teckenkodningen Latin/Turkish.