Latin-6

informell benämning på ISO/IEC 8859-10, en teckenkodning avsedd för de nordiska språken och flera andra språk. Alltså danska, färöiska, isländska, norska och svenska samt estniska, finska, grönländska, irländska (gaeliska), litauiska, samiska och slovenska. Den kan också användas för eng­el­ska och tyska. – Latin‑6 utvecklades bland annat för att ersätta Latin‑4, men det sammanfaller till stor del med Latin‑7. – Mer i Wikipedia.

[standarder] [tecken] [ändrad 20 augusti 2020]