Latin-7

informellt namn på teckenkodning för de språk som talas runt Östersjön. – Latin‑7 är avsett för danska, estniska, finska, norska, lettiska, litauiska, polska, svenska och tyska samt för slovenska, engelska och latin. Den kallas också för Baltic Rim. Standarden sammanfaller till stor del med Latin‑6. Det officiella namnet är ISO/IEC 8859-13. – Läs mer i Wikipedia.

[standarder] [tecken] [ändrad 5 augusti 2019]