Lauristinbetänkandet

(the Lauristin report) – det förslag till ändringar i EU:s förslag till ePrivacy-förordning som utarbetades av Marju Lauristin (länk), estnisk tidigare ledamot av Europaparlamentet. Hon utarbetade betänkandet på uppdrag av Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, LIBE. Lauristinbetänkandet lades fram i juni 2017, och var underlag för ePrivacy-förordningen som röstades igenom av Europaparlamentet i oktober 2017. – Hela betänkandet finns på denna länk.

[elektronisk kommunikation] [personlig integritet] [politik] [26 november 2017]