lawful interception

eller lawful intercept – laglig avläsning – hemlig polisiär avläsning av data- och telekommunikation med stöd i lag; ofta: de tekniska anordningarna som möjliggör det. Gäller normalt bestämda, namngivna personer eller organisationer som misstänks för brott, och kan bara göras efter domstolsbeslut. Jämfört med avlyssning av traditionell telefoni är laglig avläsning av internetbaserad kommunikation svårare att genomföra, eftersom trafiken på internet är ett flöde av separata paket, som kan vara avsedda för olika mottagare. Paket som inte är avsedda för den person som nämns i domstolsbeslutet får inte avläsas.

[avläsning] [juridik] [ändrad 24 april 2018]