legacy

tekniskt arvlegacy översätts också ofta med äldre i uttryck som legacy systems och legacy applica­tions. – Ordet används främst om system som är föråldrade, men fortfarande är i drift, i synner­het när de ska inte­gre­ras med ny teknik. Med ”föråldrade” menas att de inte längre underhålls av leverantören eller att ingen, av någon anledning, längre skulle komma på tanken att skaffa de systemen. – Legacy betyder ’arv’, ’arve­gods’.

Dagens ord: 2012-12-12