legacy

tekniskt arvlegacy översätts också ofta med äldre i uttryck som legacy systems och legacy applications. – Ordet används främst om system som är föråldrade, till exempel minidatorer, men fortfarande är i drift, i synner­het om de ska inte­gre­ras med ny teknik.  Med ”föråldrade” menas att de inte längre underhålls av leverantören eller att ingen, av någon annan anledning, längre skulle komma på tanken att skaffa de systemen. – Legacy betyder arv, arve­gods.

[it-system] [språktips] [ändrad 9 september 2020]

Dagens ord: 2020-11-12