lift-and-shift

”lyft och flytta” – beteckning på migrering av it‑system med minsta möjliga ändringar eller inga ändringar alls. Uttrycket används ofta om migrering av it‑system till molnet. Kallas också på engelska för rehosting.

[it-system] [30 januari 2020]

Dagens ord: 2020-02-12