lift-and-shift

”lyft och flytta” – beteckning på migrering av it‑system med minsta möjliga ändringar eller inga ändringar alls. – Uttrycket används ofta om migrering av it‑system till molnet. Det är ofta underförstått att lift‑and‑shift inte ger bästa möjliga resultat. – Kallas också på engelska för rehosting eller like‑for‑like.

[it-system] [ändrad 12 augusti 2021]

Dagens ord: 2021-11-12