location awareness

positionskännedom – automatiskt fastställande av geografisk position med hög noggrannhet (i mobil­telefon eller annan utrustning); möjlighet för operatör, rädd­nings­tjänst, polis eller annan att fast­ställa var en viss mobiltelefon eller hand­dator finns. Kan göras med hjälp av GPS eller med hjälp av trilaterering av avståndet från bas­stationer i mobiltelefonnätet. – Location aware – positionsmedveten, platsmedveten – ofta: om program och tjänster som förutsätter information om var användaren befinner sig. .

[utomhusnavigering] [ändrad 25 september 2025]