location awareness

belägenhetskännedom – automatiskt fastställande av geografisk position med några meters noggrannhet (i mobil­telefon eller annan utrustning); möjlighet för operatör, rädd­nings­tjänst, polis eller annan att fast­ställa var en viss mobiltelefon eller hand­dator finns. Kan göras med hjälp av GPS eller med hjälp av trilaterering av avståndet från bas­stationer i mobiltelefonnätet.

[utomhusnavigering] [ändrad 4 januari 2019]