logical data corruption

(LDC) – attack med syftet att förstöra den angripna organisationens data (inte att stjäla data). Data kan raderas eller göras oanvändbara på annat sätt. (Ordet logical kan här möjligen anses vara överflödigt. Men det står i kontrast till fysisk, alltså skadegörelse på minnesenheterna.)

[attacker] [ändrad 10 maj 2021]

Dagens ord: 2021-05-12