logical learning machine

(LLM)maskininlärning som genererar logiska regler som är begripliga för människor. – Vanlig maskininlärning (till exempel baserad på artificiella neuronnät) skapar regler som, även om de ger användbara resultat, inte förklarar något för människor (black boxes). Bortsett från att reglerna är skrivna i maskinkod är de ett stort antal matematiska och statistiska formler som fungerar tillsammans på ett sätt som är omöjligt att överblicka. En logical learning machine producerar regler enligt mönstret OM–SÅ. De bör då vara begripliga åtminstone för programmerare med domänkunskap. En fördel är att man vid behov kan modifiera inlärningsmodellen. – På svenska blir det logisk inlärningsmaskin.

[maskininlärning] [11 december 2022]

Dagens ord: 2023-02-12