logisk bomb

insmusslat skadeprogram som förstör data på den drabbade datorn, till exempel genom att formatera om hårddisken. – Logiska bomber kommer oftast in i datorn som datasmitta när man läser in ett program. Efter att de har kommit in i systemet är de först vilande, men de går igång när vissa villkor är uppfyllda. De kan också vara inställda att gå igång ett visst datum. I så fall talar man också om time bombs, tidsinställda bomber. – Skillnaden mot ett datavirus är att en bomb inte tillverkar och sprider kopior av sig själv. – På engelska: logic bomb.

[skadeprogram] [ändrad 22 augusti 2019]