lokal

  1. – motsatsen till molnbaserad. Alltså om hårdvara och andra resurser som finns i ägarens lokaler eller i andra lokaler som ägaren har tillgång till. På engelska i denna betydelse: on-premises;
  2. – begränsad till ett mindre område, som i lokalt nätverk.

[it-system] [ändrad 31 oktober 2019]