on-premises

ofta: on-premlokal, i egna lokaler, i lokalerna. – Uttrycket syftar på it‑system som körs på bestämd hårdvara på en bestämd plats, till skillnad från i molnet. Van­ligt­vis i ägarens lokaler. Det kan också vara it‑system som visserligen körs någon annanstans än i ägarens egna lokaler, men ändå på bestämd hårdvara som ägaren för­fogar över (colocation). – Språkligt: Observera att det ska heta on‑premis­es. Formen on‑premise är fel. Ordet premis­es i betydelsen lo­kalen, fastigheten, egendomen är nämligen alltid plural. – Se också on‑premises software.

[it-system] [språktips] [ändrad 7 mars 2021]