on-premises

ofta: on-premlokal, i egna lokaler. Uttrycket syftar på it‑system som körs på bestämd hårdvara på en bestämd plats, till skillnad från i molnet. Van­ligt­vis i ägarens lokaler. Det kan också vara it‑system som visserligen körs någon annanstans än i ägarens egna lokaler, men ändå på bestämd hårdvara som ägaren för­fogar över. – Språkligt: Observera att det ska heta on‑premis­es. Formen on‑premise är fel. Ordet premis­es i betydelsen ’lo­kalen’, ’fastigheten’, ’egendomen’ är nämligen alltid plural. – Se också on‑premises software.

[it-system] [språktips]