Mandelbrotmängd

En avbildning av Mandelbrotmängden. De små utskotten liknar figuren som helhet.

(the Mandelbrot set) – en komplicerad geometrisk figur, uppkallad efter matematikern Benoit Mandelbrot, som upptäckte den. Den är ett välkänt exempel på fraktala geometriska figurer. Figurens ytterkant är visar sig i förstoring vara mycket invecklad med små detaljer som liknar figuren som helhet. Om man förstorar dessa detaljer i sin tur ser man att de också har en invecklad kant med detaljer som liknar figuren som helhet, och så vidare. Det finns ingen nedre gräns där figurens kant blir jämn och slät. Trots detta är figuren bara en avbildning av en enkel matematisk formel. – Se bild och matematisk förklaring i Wikipedia.

[matematik] [ändrad 12 augusti 2018]