Mandelbrot, Benoit

Porträtt av Benoit Mandelbrot.(1924—2010) – fransk–amerikansk polskfödd matematiker av litauisk familj, känd för att ha skapat den fraktala mate­ma­tiken. Mandel­brotmängden är uppkallad efter honom. – Benoit Mandel­brot gjorde stora insatser inom flera grenar av matematiken, bland annat sanno­lik­hets­lära och infor­ma­tions­teori. Han insåg bland annat att Zipfs lag inte bara passar på ord­frekvenser, vilket är vad Zipf observerade, utan också passar på andra före­te­elser. Den kallas därför också för Zipf‑Mandel­brots lag. – Mandel­brot var i 35 år anställd som forskare på IBM. 1987—2005 var han professor på Yale. – Benoit Mandel­brots själv­bio­grafi The fractalist (länk) kom ut postumt 2012.

[matematik] [personer] [ändrad 12 augusti 2018]